«

»

sty
14

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie na czwartek 7 marca 2019 roku.

I termin o godzinie 18:00, II termin o godzinie 18:15. Na Walnym omówimy dwie sprawy:

Po pierwsze, potrzebujemy wybrać nową ordynację wyborczą. Wiemy, że macie pomysły jak poprawić stary sposób wybierania zarządu i dlatego ogłaszamy konkurs na nową ordynację wyborczą. Zgłaszać pomysły można do niedzieli 24 lutego 2019 roku. Najlepiej wpisać je w dyskusji Wycinka Koła albo przesyłajcie na kołowego maila.

Po drugie, organizując obchody 125-lecia mieliśmy okazję zobaczyć w jak złym stanie jest Kołowe Archiwum. Są momenty uporządkowane i na swoim miejscu, są też zagadkowe pudła nieopisanych skarbów i segregatory starych faktur. W trakcie obchodu jubileuszu starsi członkowie Koła oferowali swoją pomoc w wielu względach związanych z zadbaniem o Kołowe Archiwum. Chcielibyśmy powołać Specjalną Komisję do spraw Historii Koła, której zadaniem byłoby uporządkowanie obecnego archiwum, zadbanie o najstarsze książki Koła (mamy kontakt do ludzi, którzy się na tym znają) i odzyskanie kołowych pamiątek, które są obecnie przechowywane w piwnicach i zakurzonych szafach wielu Kołowiczów. Mamy nadzieję, że w trakcie Nadzwyczajnego Walnego uda nam się powołać taką Komisję. Koło opiera się na mocnych fundamentach swojej historii i dlatego naszym obowiązkiem jest o nie zadbać.