«

»

lis
09

Zarząd 2017/2018

Prezes – Edyta Kabat
Wiceprezes – Marcel Mroczek
Skarbnik – Jacek Kurek
Sekretarz - Beata Czernecka
Bibliotekarz – Dawid „Edek” Gawlina
Wolny Członek – Maria Paleczny
Wolny Członek – Karolina Szulc
Informatyk – mgr Eryk Lipka

Komisja rewizyjna

mgr Błażej Żmija
Bartłomiej Puget
Kacper Łasocha