«

»

lis
09

Zarząd 2019/2020

Prezes – Katarzyna Krawiec
Wiceprezes – Filip Przybycień
Skarbnik – Eryk Lipka
Sekretarz – Szymon Wieczorek
Bibliotekarz – Beata Czernecka
Kronikarz – Joanna Turaj
Wolny Członek – Karolina Szulc

Komisja rewizyjna

Marcin Oczko
Bartłomiej Puget
Bartosz Wołek