«

»

lis
09

Zarząd 2015/2016

Prezes – Bartłomiej Puget
Wiceprezes – Paulina Pełszyńska
Sekretarz – Renata Furgał
Skarbnik – Edyta Kabat
Bibliotekarz – Marcel Mroczek
Wolny Członek – Szymon Śliwa
Wolny Członek – Zuzanna Czakon

Komisja rewizyjna

Błażej Żmija
Adam Białożyt
Adam Koroński