«

»

Lis
09

Zarząd 2018/2019

Prezes – Katarzyna Krawiec
Wiceprezes – Władysław Raczek
Skarbnik – Dawid Edek” Gawlina
Sekretarz – Filip Przybycień
Bibliotekarz – Joanna Michalska
Kronikarz – Klaudia Herzig
Wolny Członek – Szymon Wieczorek

Komisja rewizyjna

Edyta Kabat
Bartłomiej Puget
Tomasz Wawak