«

»

sie
04

Z wielkim żalem żegnamy dr. Pawła Waszkiewicza

pracownika Katedry Podstaw Informatyki w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej UJ, serdecznego przyjaciela Koła Matematyków. Był błyskotliwym naukowcem o szerokich horyzontach, ciepłym, oddanym młodym ludziom człowiekiem. Społeczność Koła Matematyków zapamięta Go jako pełnego pasji nauczyciela – w tym roku akademickim mieliśmy zaszczyt wysłuchać Jego pięknego i zajmującego wykładu na temat zastosowań teorii kategorii.

Będzie nam Go brakowało.
Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie,

Zarząd i Członkowie KMS UJ

Uroczystości pogrzebowe odbędą w nowej kaplicy na cmentarzu Batowickim we wtorek 9 sierpnia o godzinie 13.