«

»

kwi
20

XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka

W dniach 22 – 24 V 2015 odbędzie się XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka.

Wszyscy chętni do wygłoszenia referatu proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres kmsuj7@gmail.com.

Prosimy o następujące informacje:
- Imię i nazwisko
- Uczelnia, wydział i kierunek studiów
- Tytuł i abstrakt referatu
- Preferowany czas trwania
- Telefon kontaktowy
- Preferowany termin wystąpienia
- Informacja czy referat będzie skierowany do uczniów czy studentów

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 maja.