«

»

kw.
20

XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka

W dniach 22 – 24 V 2015 odbędzie się XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka.

Wszyscy chętni do wygłoszenia referatu proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres kmsuj7@gmail.com.

Prosimy o następujące informacje:
– Imię i nazwisko
– Uczelnia, wydział i kierunek studiów
– Tytuł i abstrakt referatu
– Preferowany czas trwania
– Telefon kontaktowy
– Preferowany termin wystąpienia
– Informacja czy referat będzie skierowany do uczniów czy studentów

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 maja.