«

»

lis
03

Sprawozdanie z Walnego Zebrania KSM UJ.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA  KMS UJ

30.10.2014 r.

 

Walne zebranie prowadziła Magdalena Markiewicz – prezes kadencji 2011/2012.

O godzinie 18:15 prowadząca odczytała plan Walnego Zebrania KSM UJ.

W skład komisji skrutacyjnej na walnym zebraniu wchodzili:

Maciej Brzeski,
Maria Dudek,
Krzysztof Pasek.
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 19.
Pierwsze głosowanie dotyczyło zmiany wysokości składki członkowskiej.
Ustępujący zarząd zaproponował zmianę składki z 8 zł na 6 zł – płacąc za każdy semestr osobno lub 10zł – za dwa semestry z góry.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym z wynikami:

ZA : 19,
PRZECIW: 0,
WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Prezes ustępującego zarządu wręczył tradycyjne dyplomy „Za poświęcenie nieprzeliczalnej ilości chwil”. Dyplomy otrzymali:

Anna Ciesielska,
Maria Dudek,
Maciej Gawron,
Michał Górecki,
Maksymilian Grab,
Mikołaj Frączyk,
Tomasz Kołodziejski,
Magdalena Markiewicz,
Krzysztof Pasek.

Następnie zostały odczytane sprawozdania:

–        sprawozdanie z działalności KMS UJ za rok akademicki 2013/2014,
–        sprawozdanie finansowe koła,
–        sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu pochwaliła zarząd KMS UJ za:

  • organizację „wyjść kołowych” na łyżwy,
  • wycieczkę rowerową do Tyńca,
  • upamiętnienie 120 rocznicy powstania KMS UJ

Natomiast zarząd KMS UJ został zganiony za:

  • nieterminowość w składaniu sprawozdania pisemnego oraz  niepoprawny format tego dokumentu,
  • słabą frekwencję podczas Quasinarium Wiosennego, Szkoły Letniej oraz XVII Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Matematyków „Matematyka Dyskretna”,
  • brak konferencji „Liczby-Komputery-Życie” i Balu Matematyka,
  • nierównomierne zaangażowanie członków zarządu w działalność koła.

 

Podsumowując Komisja Rewizyjna wydała opinię pozytywną oraz jej  członkowie złożyli wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Członkowie koła, którzy uczestniczyli w walnym zebraniu nie zgłosili zarzutów wobec zarządu.

 

Następnie odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium odchodzącemu zarządowi
w trybie tajnym. Wyniki głosowania:

ZA: 17,
PRZECIW: 0,
WSTRZYMAŁO SIĘ: 1,
NIEWAŻNY: 1.

Ustępujący zarząd otrzymał ABSOLUTORIUM.

Wnioski odchodzącego zarządu do zarządu na rok akademicki 2014/2015:
Należy zorganizować konferencję naukową Liczby-Komputery- Życie.

 

Lista kandydatów do Zarządu KMS UJ na rok akademicki 2014/2015 oraz  wyniki głosowania:

 

Imię i nazwisko Liczba otrzymanych głosów
Magdalena Biskup 9
Jakub Chłędowski 12
Renata Furgał 11
Anita Gilarska 8
Kacper Łasocha 15
Monika Pietras 14
Szymon Śliwa 10
Michał Ziobro 11

 

W kolejnym głosowaniu członkowie koła mogli głosować na:

Magdalenę Biskup,
Anitę Gilarską.

Obie osoby uzyskały po 8 głosów (3 głosy nieważne).

Do zarządu KMS UJ na rok akademicki 2014/2015 weszło 6 osób.

Członkowie nowego zarządu ukonstytuowali się następująco:

Prezes: Kacper Łasocha
Wiceprezes: Monika Pietras
Skarbnik: Jakub Chłędowski
Bibliotekarz: Michał Ziobro
Sekretarz: Renata Furgał
Wolny członek: Szymon Śliwa

Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej na rok akademicki 2014/2015 oraz wyniki głosowania:

 

Imię i nazwisko Liczba otrzymanych głosów
Justyna Ferenc 13
Anita Gilarska 8
Tomasz Kisielewski 9
Dariusz Matlak 7
Kamil Pałka 7
Igor Sikora 9

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Justyna Ferenc
Tomasz Kisielewski
Igor Sikora

Wolne wnioski i głosy:

Dr hab. Antoni Leon Dawidowicz zgłosił swoje zażalenie na kolejny brak profesjonalizmu przy rozliczaniu Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Matematyków. W związku ze zmianami zasad dofinansowywania przez PTM, wniosek o dotację na kolejne warsztaty powinien wpłynąć jak najszybciej – najpóźniej do końca semestru zimowego 2014/2015, a najlepiej do końca roku kalendarzowego 2014.
Jednocześnie dr hab. A.L. Dawidowicz wystosował apel do osób kończących studia, aby nie zaprzepaścili swojego potencjału, uprawiali matematykę i dołączyli do PTM.

 

Prowadząca zamknęła Walne Zebranie i zaprosiła uczestników na „Walne Żłopanie” do tawerny żeglarskiej „Stary Port”. Tam odbył się tradycyjny Ogór Prezesów, który wygrała Justyna Ferenc.