«

»

gru
02

Kołowe Zajęcia Dodatkowe z Teorii Mnogości i Matematyki Dyskretnej

Droga Studentko, Drogi Studencie!

Jeśli pojęcia takie jak {klasa abstrakcji, relacja antysymetryczna, operacje mnogościowe} lub {kombinacje, liczby Strilinga, funkcje tworzące} nie wywołują jeszcze u Ciebie uśmiechu na ustach, to zapraszamy na Kołowe Zajęcia Dodatkowe z
- Teorii Mnogości w czwartki o 14:15 w sali 1009,
- Matematyki Dyskretnej w piątki o 8:30 w sali 0116.
Na spotkaniach chcielibyśmy skupić się na tych zadaniach z Waszych ćwiczeń, z którymi jeszcze się nie dogadaliście.
Prosimy więc o przyniesienie ze sobą jak największej ich ilości.

Zapraszamy i do zobaczenia!
KMS UJ