«

»

sty
16

XI Międzyuczelniana Naukowa Sesja Studencka – harmonogram

Już w najbliższy piątek 18.01.2013 zaczynamy XI Międzyuczelnianą Naukową Sesję Studencką! Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wysłuchać tegorocznych referatów. Poniżej zamieszczamy harmonogram Sesji.

Piątek, 18 I 2013
UP, ul. Podchorążych 2, sala 216
16:30 – 17:10
„Uogólnione operatory Baskakova” (mgr Renata Malejka, I rok III st. UP)
17:15 – 17: 55
„Twierdzenie Tarskiego – Seidenberga: motywacja i zastosowania” (Tomasz Pełka, III rok I st. UJ)
17:55 – 18:10
Przerwa na herbatę i ciasteczka
18:10 – 18:40
„Twierdzenie Artina” (Beata Hejmej, I rok II st. UP)

Sobota, 19 I 2013
UJ, ul. Łojasiewicza 8, sala 0094
08:30 – 09:00
„O szukaniu szczęścia w nieporządku, czyli o podkowach topologicznych” (Martha Ubik, I rok II st. UJ)
09:05 – 09:35
„O wężu, co zjadł swój ogon, czyli kilka słów o foliacjach” (Martha Ubik, I rok II st. UJ)
09:40 – 10:05
„Wokół formuły Riemanna-Hurwitza” (Paweł Pietrzycki, II rok II st. UJ)
10:10 – 10:45
„Monodromie – wprowadzenie pojęcia i kluczowe przykłady” (Weronika Czerniawska, II rok II st. UJ)
10:45 – 11:00
Przerwa na herbatę i ciasteczka
11:00 – 11:30
„Algorytmy Kruskala i Prima wyznaczania najmniejszego drzewa rozpinającego graf z wagami” (Justyna Ferenc, II rok I st. UJ)
11:35 – 12:05
„Równowaga Nasha, iterowany dylemat więźnia oraz turniej Axelroda” (Konrad Żołna, I rok II st UJ)
12:10 – 12:55
„Podstawy modeli wykładniczych” (Kamil Kuźmicki, I rok II st. UJ)
12:55 – 13:10
Rozmowy w kuluarach przy herbacie i ciasteczkach

Niedziela, 20 I 2013
AGH, al. Mickiewicza 30, budynek B7, sala 1.8
9:00 – 9:40
„Zastosowanie rachunku różnicowego” (Jacek Dębowski, I rok II st. AGH)
09:45 – 10:30
„Czułym okiem fizyka, czyli metody mikroskopowe w skali nano” (Dominik Wrana, II rok, II st. UJ)
10:30 – 10:45
Przerwa na herbatę i ciasteczka
10:45 – 11:25
„Wnioski z Wielkiego Twierdzenia Fermata” (Bartosz Piwoda, III rok I st. AGH)
11:30 – 12:10
„Automorfizmy i kolorowanie grafów” (Wojciech Pietrucha, III rok I st. AGH)
12:10-12:20
Przerwa na herbatę i ciasteczka
12:20 – 13:10
„Grafy Cayleya” (Mikołaj Frączyk, I rok II st. UJ)
13:15 – 13:45
„Uogólnienia silni” (Anna Szumowicz, I rok II st. UJ)
13:50 – 15:00
„Iannis Xenakis: Matematyka w muzyce, level hard” (Igor Sikora, III rok I st. UJ)