«

»

lis
14

Walne Zebranie KMS UJ

7 listopada 2012 o godzinie 18:00 odbyło się Walne Zebranie. Poprowadził je Michał Milowski.

Na samym początku został wręczony dyplom „Za poświęcenie nieprzeliczalnej ilości chwil” absolwentowi zaangażowanemu w działalność Koła – Markowi Markiewiczowi.

Później wybrana została Komisja Skrutacyjna w składzie:

Damian Leśniak
Anna Ciesielska
Kamill Bryll

Zaraz potem nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Oddano 21 głosów na „tak”, 1 głos na „nie”, a 4 osoby wstrzymały się od głosowania.

Do nowego Zarządu kandydowało 9 osób. Oddano 25 ważnych i 1 nieważny głos. Rozkład głosów wyglądał następująco:

Justyna Ferenc – 24
Krzysztof Pasek – 23
Igor Sikora – 18
Maciej Gawron – 18
Kamil Jarosz – 18
Krzysztof Galias – 17
Maciej Brzeski – 15
Kamil Pałka – 9
Paulina Słysz – 7

Zarząd rozdzielił funkcje następująco:

Krzysztof Pasek – Prezes
Justyna Ferenc – Wiceprezes
Igor Sikora – Skarbnik
Krzysztof Galias – Sekretarz
Maciej Gawron – Bibliotekarz
Kamil Jarosz – Wolny Członek
Maciej Brzeski – Wolny Członek

Następnie odbyły się wybory do Komisji Rewizyjnej. Oddano 25 ważnych i 1 nieważny głos. Oto wyniki:

Magdalena Soprych – 24
Maria Dudek – 13
Martha Ubik – 12
Kamil Pałka – 12
Dominik Wrana – 8

Nastąpiła dogrywka między Marthą Ubik a Kamilem Pałką: oddano 25 ważnych głosów (w tym jeden wstrzymujący się) i jeden nieważny. Wyniki to:

Martha Ubik – 15
Kamil Pałka – 9

Tak więc Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Magdalena Soprych, Maria Dudek i Martha Ubik.

Nowy Prezes zaprosił zgromadzonych na Walne Żłopanie na koszt Skarbnika w barze Stary Port. Odbył się tam Ogór Prezesów, który wygrał prof. Antoni Leon Dawidowicz.