«

»

lis
11

Zarząd 2012/13

Justyna Ferenc Prezes – Krzysztof Pasek
Justyna Ferenc Wiceprezes – Justyna Ferenc
Sekretarz – Krzysztof Galias
Igor Sikora Skarbnik – Igor Sikora
Maciej Gawron Bibliotekarz – Maciej Gawron
Wolny Członek – Kamil Jarosz
Wolny Członek – Maciej Brzeski

Komisja rewizyjna

Magdalena Soprych Magdalena Soprych
Maria Dudek Maria Dudek
Martha Ubik