«

»

mar
01

XV Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków

Zapraszamy na XV Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków „Analiza funkcjonalna”, które odbędą się w dniach 8-14 lipca 2012. Podczas Warsztatów zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– teoria operatorów ograniczonych i nieograniczonych,
– przemienna i nieprzemienna analiza harmoniczna,
– analiza funkcjonalna w fizyce,
– algebry operatorów,
– grupy kwantowe.
Warsztaty są konferencją towarzyszącą 6. Europejskiego Kongresu Matematyki.
Możliwa jest już rejestracja na Warsztaty – potrwa ona do 30 kwietnia. Natomiast tylko do 31 marca można zgłaszać propozycje referatów (w formularzu rejestracyjnym).
Szczegóły na stronie Warsztatów: http://omega.im.uj.edu.pl/warsztaty/