«

»

Lut
15

Zapraszamy na 8. Studencki Festiwal Informatyczny!

Studencki Festiwal Informatyczny - konferencja IT w Krakowie

Studencki Festiwal Informatyczny to doroczna międzynarodowa konferencja
skierowana przede wszystkim do pasjonatów informatyki z całej Polski. Wśród
zaproszonych gości znajdują się między innymi: Vahe Amirbekyan, Lukas Renggli,
prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Andrew Tanenbaum, prof. Stephen Wolfram. Organiza-
torami konferencji są członkowie Kół Naukowych czterech krakowskich uczelni: Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Poli-
techniki Krakowskiej. Celem Festiwalu jest promowanie informatyki wśród młodzieży. Szczegóły
na temat Studenckiego Festiwalu Informatycznego można znaleźć na stronie: http://sfi.org.pl/o-sfi.