«

»

cze
09

Przedsesyjny mecz pracownicy-studenci

Z przyczyn niezależnych od nas mecz nie może odbyć się w terminie. Prosimy o przekazanie tej smutnej informacji wszystkim, którzy zdeklarowali się grać.

Serdecznie przepraszamy.