«

»

gru
05

Kup indeks!

Akademia Przyszłości ma za zadanie pomagać dzieciom, które mają problemy z nauką. Każde dziecko znajduje swojego osobistego tutora-wolontariusza, który pomaga mu w lekcjach i metodą małych kroków odbudowuje jego wiarę w siebie.

Koszt rocznej pomocy dla jednego dziecka to 500zł. Pieniądze te są przeznaczane m. in. na szkolenia wolontariuszy oraz wyprawki szkolne dla dzieci.

Kupując Indeks dla wybranego dziecka, będziemy informowani o postępach ucznia, któremu pomogliśmy.

Zbiórka pieniędzy odbywa się w lokalu koła.