«

»

lis
12

Zwyczajne Walne Zebranie

Dziesiątego listopada odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Koła Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby.Wybrano nowy Zarząd, w skład którego wchodzą:

  • Prezes Natalia Potocka
  • Wiceprezes Filip Przybycień
  • Skarbnik Patryk Gzyl
  • Sekretarz Dawid Bucki
  • Bibliotekarz Dawid Gawlina
  • Kronikarz Joanna Turaj
  • Wolny Członek Joanna Ginalska

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Jacek Kurek
  • Władysław Raczek
  • Joanna Wójcik

W imieniu całego Koła, najmocniej dziękujemy ustępującemu Zarządowi oraz ustępującej Komisji Rewizyjnej za trud i pracę włożoną w sprawne funkcjonowanie Koła w ubiegłym roku.

Jak poprzednia z obecną Prezes spędzały czas po Walnym Zebraniu.