«

»

lis
09

Walne Zebranie 2019

Tegoroczne Walne Zebranie Koła Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby odbyło się dnia 7-go listopada.

W skład nowego Zarządu wchodzą:
Prezes – Katarzyna Krawiec
Wiceprezes – Filip Przybycień
Skarbnik – Eryk Lipka
Sekretarz – Szymon Wieczorek
Bibliotekarz – Beata Czernecka
Wolny Członek (Kronikarz) – Joanna Turaj
Wolny Członek – Karolina Szulc

W skład nowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Bartłomiej Puget
Marcin Oczko
Bartosz Wołek

Zdjęcie zarządu
Zarząd 2019/2020

Od lewej: Filip, Kasia, Asia, Eryk, Karolina, Beata, Szymon