«

»

lis
12

Zwyczajne Walne Zebranie

Dnia 8 listopada odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie, istotne wydarzenie w kalendarzu koła. Poprowadzone zostało przez Anitę Gilarską, prezesa Koła w roku 2015/16, a uczestniczyło w nim czterdzieścioro jeden osób, w tym trzydzieścioro dwoje uprawnionych do głosowania. Liczba aktywnych członków była dla nas ważna, gdyż chcieliśmy uchwalić nowy statut Koła, do czego potrzebne było quorum, które udało się osiągnąć. Sam statut również udało się przegłosować, choć nie obyło się bez drobnych poprawek na ostatnią chwilę.

Zebranie rozpoczęliśmy od wniosku nadania członkostwa honorowego wieloletniemu opiekunowi Koła – prof. dr. hab. Piotrowi Tworzewskiemu, który to wniosek przeszedł jednogłośnie. Odczytano sprawozdanie zarządu na rok ubiegły, jak również sprawozdania finansowe i biblioteczne, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej (w składzie: Natalia Kupiec, Agnieszka Pocha, Artur Polański) ustępującemu zarządowi przyznano absolutorium.

Następnie przystąpiliśmy do wyboru zarządu na rok obecny. Na stanowisko prezesa chętnych było dwoje kandydatów, którzy nadzwyczajnie poprosili Walne Zebranie o wyrażenie swojej preferencji. Ostatecznie w skład zarządu weszli:

* Katarzyna Krawiec – prezes
* Władysław Raczek – wiceprezes
* Dawid Gawlina – skarbnik
* Filip Przybycień – sekretarz
* Klaudia Herzig – kronikarz
* Joanna Michalska – bibliotekarz
* Szymon Wieczorek – wolny członek

Po głosowaniu nad składem zarządu wybraliśmy tegoroczną Komisję Rewizyjną, w składzie której znaleźli się:

* Edyta Kabat
* Bartłomiej Puget
* Tomasz Wawak

W końcowej części zebrania dyskutowaliśmy nad wspomnianym wcześniej statutem i wprowadziliśmy niezbędne poprawki, po czym niemal jednogłośnie przyjęliśmy nowy statut. Dokument będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Po gorącej dyskusji i udanym głosowaniu nie pozostało nic, tylko udać się na zasłużone Walne Żłopanie.

Świętowanie udało się wyśmienicie. Miło było zobaczyć Kołowiczów, których na co dzień nie spotykamy w lokalu Koła. Do Ogóra Prezesów zasiadło sześcioro byłych przewodniczących naszego Koła. Walka była wyrównana do samego końca.

I miejsce – Andrzej Grzesik
II miejsce – Damian Leśniak
III miejsce – Anita Gilarska
IV miejsce – Bartłomiej Puget
V miejsce – Kasia Krawiec
VI miejsce – Edyta Kabat

Miejmy nadzieję, że do Ogóra Prezesów na obchodach 125-lecia Koła nowa pani prezes zdąży się wyrobić. Dużą popularnością cieszyły się oczywiście wszelkiego rodzaju planszówki, ale również dart i przechodzenie pod liną.

Na koniec słowo od nowego zarządu Koła. Dziękujemy, że nam zaufaliście. Sprawimy, że ten rok na długo zostanie w waszych sercach.