«

»

lis
08

Zarząd 2016/2017

Na Zwyczajnym Walnym zebraniu KMS UJ został wybrany Zarząd w składzie:
BARTŁOMIEJ PUGET – prezes
PAULINA PEŁSZYŃSKA – wice-prezes
EDYTA KABAT – skarbnik
RENATA FURGAŁ – sekretarz
MARCEL MROCZEK – bibliotekarz
ZUZANNA CZAKON – wolny członek

Do Zarządu został włączony
SZYMON ŚLIWA