«

»

lis
30

Ogólnorozwojowe Seminarium Kołowe

Serdecznie zapraszamy na kolejne Ogólnorozwojowe Seminarium Kołowe, które odbędzie się w środę, 2 grudnia 2015 o godzinie 16:15. Referat pod tytułem „Teorio-modelowe spojrzenie na pewne problemy geometrii i algebry” wygłosi dr hab. Krzysztof Nowak.  Abstrakt znajduje się poniżej:

W swoim referacie  zacznę od pojęcia struktury w języku pierwszego rzędu, podstruktury i podstruktury elementarnej. Następnie powiem o modelowej zupełności i eliminacji kwantyfikatorów oraz ich geometrycznych i algebraicznych konsekwencji, uzyskując w szczególności twierdzenia Hilberta o zerach i rozwiązanie 17-ego problemu Hilberta. Następnie przedstawię pewne kryteria eliminacji kwantyfikatorów (pochodzące od A. Robinsona) i ich weryfikację dla teorii ciał algebraicznie i rzeczywiście domkniętych. W miarę wolnego czasu powiem kilka słów o strukturach o-minimalnych czy też o strukturze analitycznej, która opisuje globalne zbiory semi- i sub-analityczne.