«

»

lis
05

Walne Zebranie KMS UJ – sprawozdanie

30 października 2013 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ odbyło się Walne Zebranie KMS UJ, które w tym roku poprowadził Damian Leśniak.

Po ustaleniu porządku obrad i odczytaniu sprawozdań podsumowujących działalność Koła w ubiegłym roku akademickim, wybrana została Komisja Skrutacyjna w składzie – Maciej Gawron, Agnieszka Łupińska oraz Michał Świętek.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium otrzymując 18 głosów ZA jego udzieleniem (przy 18 osobach uprawnionych do głosu). Do nowego Zarządu kandydowało w tym roku zaledwie 7 osób.

Na 18 ważnie oddanych głosów kandydaci otrzymali odpowiednio:
Justyna Ferenc – 15 głosów
Kacper Łasocha – 14 głosów
Igor Sikora – 14 głosów
Anna Wylezik – 15 głosów
Anita Gilarska – 10 głosów
Kamil Pałka – 10 głosów
Magdalena Biskup – 13 głosów

Nowy Zarząd rozdzielił funkcje między osoby w następujący sposób:
Justyna Ferenc – Prezes Zarządu
Kacper Łasocha – Wiceprezes Zarządu
Igor Sikora – Skarbnik
Anna Wylezik – Sekretarz
Magdalena Biskup – Bibliotekarz
Anita Gilarska – Wolny Członek
Kamil Pałka – Wolny Członek

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Rewizyjnej. Przy 18 ważnie oddanych głosach ich rozkład był następujący:
Kamil Bryll – 5 głosów
Krzysztof Pasek – 12 głosów
Martha Łącka – 15 głosów
Maciej Brzeski – 10 głosów
Michał Milowski – 6 głosów

Ostatecznie członkami Komisji Rewizyjnej zostali Maciej Brzeski, Martha Łącka oraz Krzysztof Pasek.

Po zamknięciu Zebrania kołowicze udali się na tradycyjne Walne Żłopanie, które w tym roku było dwuczęściowe – najpierw w Shake&Bake, gdzie został rozegrany tradycyjny Ogór Prezesów (tegorocznym zwycięzcą został Krzysztof Pasek), a potem w Starym Porcie, gdzie królowały inne gry karciane.