«

»

lis
01

Zarząd 2011/12

Tomasz KisielewskiSekretarz – Tomasz Kisielewski
Anna CiesielskaSkarbnik – Anna Ciesielska
Maksymilian GrabBibliotekarz – Maksymilian Grab
Maria DudekMaria Dudek

Komisja Rewizyjna

Michał Milowski
Dominik Wrana
Maciej Brzeski