«

»

gru
16

Seminarium kołowe 17 XII 2010

Zapraszamy na kolejne Seminarium kołowe, które odbędzie się 17 XII 2010 roku w sali 1101. Referentem będzie Mikołaj Frączyk. Tematem natomiast pewne teorioliczbowe własności wielomianów z Q[x]. Główny tok rozważań będzie dotyczyć zbiorów ich wartości w punktach całkowitych – pokażemy np. że dowolny wielomian z Q[x] przyjmuje w pewnym punkcie całkowitym wartość podzielną przez liczbe pierwszą postaci 3k+1.