«

»

lis
29

3 XII – Seminarium kołowe

Tym razem zapraszamy na referat Przemysława Mazura pod tytułem „Przestrzenie jednostajne” (wymagania wstępne – podstawy topologii). Spotykamy się w Kole lub wolnej sali (najpewniej znów 1101) w piątek o godzinie 12:15.