«

»

Lis
26

26 XI – Seminarium kołowe

Skończyliśmy!

Po trzech godzinach wreszcie opuściliśmy salę 1101, wyczerpani, ale bogatsi o wiedzę o uzwarceniach wszelkiego typu (w szczególności Aleksandrowa i Cecha-Stone’a), ideałach maksymalnach w przestrzeni funkcji ciągłych na przestrzeni całkowicie regularnej oraz homeomorfizmie między przestrzenią tych ideałów a uzwarceniem Cecha-Stone’a.

Na następne seminarium zapraszamy 3 grudnia o godzinie 12:15 do sali 1101. Referentem będzie Przemysław Mazur (temat pojawi się wkrótce).