«

»

paź
18

Walne Zebranie KMS UJ

18 października 2010 o godzinie 18:30 odbyło się Walne Zebranie. Poprowadził je Andrzej Grzesik.

Na zebraniu wręczone zostały dyplomy „Za poświęcenie nieprzeliczalnej ilości chwil” absolwentom zaangażowanym w działalność Koła. Otrzymali je: Tobiasz Budzyński, Katarzyna Gizicka, Andrzej Grzesik, Leszek Horwath, Piotr Kamieński, Magdalena Kiełek, Liliana Klimczak, Łukasz Kubat, Mateusz Łącki, Patryk Pagacz, Sylwia Pawełko, Dorota Rusiecka, Anna Sulima.

Później wybrana została Komisja Skrutacyjna w składzie:

Tomasz Bińczycki
Katarzyna Grygiel
Anna Grzesik
Wojciech Lubawski
Kamil Wojtuch

Zaraz potem nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Oddano 25 głosów na „tak”, 1 głos na „nie”, a 4 osoby wstrzymały się od głosowania.

Do nowego Zarządu kandydowało 7 osób. Oddano 28 ważnych i 1 nieważny głos. Rozkład głosów wyglądał następująco:

Mikołaj Frączyk – 27
Tomasz Kołodziejski – 26
Damian Leśniak – 26
Przemysław Mazur – 25
Magdalena Soprych – 25
Weronika Czerniawska – 24
Agnieszka Paszek – 24

Zarząd rozdzielił funkcje następująco:

Damian Leśniak – Prezes
Magdalena Soprych – Wiceprezes
Przemysław Mazur – Skarbnik
Agnieszka Paszek – Sekretarz
Tomasz Kołodziejski – Bibliotekarz
Weronika Czerniawska – Wolny Członek
Mikołaj Frączyk – Wolny Członek

Następnie odbyły się wybory do Komisji Rewizyjnej. Głosowało 31 osób. Oto wyniki:

Eugeniusz Dymek – 28
Agnieszka Łupińska – 28
Michał Milowski – 16
Adam Ciesielski – 13
Kamil Bryll – 3

Tak więc Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Agnieszka Łupińska, Eugeniusz Dymek i Michał Milowski.

Walne Żłopanie

Nowy Prezes zaprosił zgromadzonych na Walne Żłopanie na koszt Skarbnika w barze u Riemanna (zwanym przez niektórych barem u Rivana). Odbył się tam Ogór Prezesów, który wygrał Andrzej Grzesik. Wszyscy miło spędzali czas rozmawiając, grając w karty i bilard.