»

lis
01

Zarząd 1991/92

Lista

Jacek DymelPrezes – Jacek Dymel
Wiceprezes – Katarzyna Wilczewska
Sekretarz – Jerzy Mil
Dariusz CichońSkarbnik – Dariusz Cichoń
Bibliotekarz – Anna Świsłowska
Członek – Armen Edigarian
Członek – Ewa Bożejewicz
Komisja Rewizyjna – Stanisław Ciszewski
Komisja Rewizyjna – Anna Kosińska
Komisja Rewizyjna – Agnieszka Wierzbicka