Schedule

The detailed schedule of the 13th International Workshop for Young Mathematicians (minor changes are still possible).


SUNDAY
19 september
9:00 - 21:00Registration of the participants at the Conference Office
19:00 - 19:30Meeting for the lecturers
MONDAY
20 september
9:30 - 9:45Official opening of the workshop
9:50 - 10:50Ludomir Newelski
Teoria modeli: od metamatematyki do matematyki
11:00 - 11:30Michał Pilipczuk
Rozstrzygalność problemu istnienia modelu dla formuły logiki FO2 oraz jej wariantów
11:30 - 11:50Coffee break
11:50 - 12:35Szymon Szymczak
Prawda logiczna rośnie na drzewach
12:40 - 13:10Tomasz Jarmużek
Tableau system for logic of categorial propositions and decidability
13:10 - 14:35Lunch break
14:35 - 15:35Jacek Cichoń
O zbiorach niemierzalnych
15:45 - 16:30Wojciech Politarczyk
O paradoksie Banacha-Tarskiego i grupach ze średnią Banacha
16:40 - 17:20Andrzej Kowalski
O zupełności pewnych ilorazowych algebr Boole'a
17:45 - 18:15Meeting for authors of posters
20:00 -Integration meeting
TUESDAY
21 september
9:30 - 10:15Krzysztof J. Nowak
Quantifier elimination and its geometric applications
10:25 - 11:10Maksymilian Grab
Teoriomodelowe rozwiązanie XVII-stego problemu Hilberta
11:10 - 11:40Coffee break
11:40 - 12:25Bartosz Naskręcki
Gdzie matematyk nie może, tam komputer pośle?
12:30 - 13:00Wojciech Rosa
Nieskończone maszyny turinga rozwiązują problem odpowiedniościPosta
13:00 - 14:30Lunch break
14:30 - 15:00Michał Tomasz Godziszewski
Aksjomat Martina i jego konsekwencje dla podstaw matematyki
15:15 - 15:45Marek Bienias
Pewne konsekwencje Aksjomatu Martina 1
16:00 - 16:30Filip Strobin
Pewne konsekwencje Aksjomatu Martina 2
16:45 - 18:15Poster session
19:30 -Board games' evening
WEDNESDAY
22 september
9:30 - 9:55
Piotr Mironowicz
Co to jest czas?
10:00 - 10:30Paweł Barbarski
Klasy borelowskie ideałów
10:30 - 11:00
Coffee break
11:00 - 11:30Sylwia Antoniuk
Dualność Stone'a
11:35 - 12:20Tomasz Tkaczyk
O algebrze P(ω)/fin
12:25 - 13:05Michał Skrzypczak
Topologiczne własności nieskończonych obliczeń
13:05 - 14:35
Lunch break
14:35 - 15:20Open problem session
15:35 - 16:10Maciej Skórski
Automatyczne dowodzenie twierdzeń
16:25 - 16:55Bartosz Jerzy Kaczkowski
Unifikacja w logikach pośrednich
19:00 - 21:30Music performance in Collegium Novum building
THURSDAY
23 september
9:30 - 13:00Sightseeing of Krakow
13:00 - 14:30Lunch break
14:30 - 15:15Marek Zaionc
On random propositional formulas, quantitative investigationsin logic
15:15 - 15:30Coffee break
15:30 - 16:00Katarzyna Grygiel
Gęstości w różnych modelach obliczeń
16:05 - 16:35Marek Kłocewiak
Kwantyfikatory silnie monotoniczne i kwantyfikatory Reschera -prawo 0-1
18:30 - 22:30Bowling
FRIDAY
24 september
9:30 - 10:15Andrzej Wroński
On substructural weakenings of classical logic
10:25 - 11:10Tomasz Kobos
Dziesiąty problem Hilberta
11:10 - 11:40Coffee break
11:40 - 12:10
Hanna Zdanowicz
Logika rozmyta i jej zastosowania w bankowości
12:15 - 13:00Paweł Urzyczyn
From Tarski to Girard. What is logic all about?
13:00 - 14:30Lunch break
14:30 - 14:45Workshop's summary
14:45 - 15:00Awards for the authors of the best lecture and poster
15:00 - 15:30Closure of the Workshop
19:00 -Farewell meeting

Workshop guidebook     with schedule, abstracts and some interesting information.