Informacje


Obecnie biuro konferencji mieści się w lokalu Koła Matematyków Studentów UJ, Instytut Matematyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, pokój 1008.

Uczestnicy
Konferencja jest organizowana głównie z myślą o studentach i doktorantach kierunków matematycznych oraz pokrewnych, ale równie serdecznie zapraszamy pracowników naukowych zainteresowanych tematyką Warsztatów.

XV Warsztaty dla Młodych Matematyków "Analiza Funkcjonalna" uzyskały rangę konferencji towarzyszącej 6. Europejskiemu Kongresowi Matematyki. Uczestnikom Kongresu zostanie sfinansowany nocleg między końcem Kongresu a początkiem Warsztatów (7/8 lipca 2012).

Język konferencji
Oficjalnym językiem konferencji jest angielski.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 maja 2012. Jest to równoznaczne tylko z rezerwacją miejsca na liście uczestników. Koło Matematyków zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych (na przykład poprzez telefon do macierzystej uczelni lub prośbę o przedstawienie listu polecającego). Pierwszeństwo na liście uczestników będą miały osoby studiujące kierunki ściśle związane z matematyką. Wyniki kwalifikacji będą wysyłane na bieżąco, do pięciu dni roboczych od wysłania formularza rejestracyjnego.

W przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa w Warsztatach w drugiej turze, płatności należy dokonać do pięciu dni roboczych od otrzymania maila z wynikiem kwalifikacji. Wpis na listę uczestników nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto. E-mail potwierdzający zaksięgowanie wpłaty zostanie wysłany w czerwcu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail.

Opłata konferencyjna
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych i poczęstunków pomiędzy wykładami. Dodatkowo uczestnicy mogą opłacić:
- noclegi w dniach 8-14 lipca - 35 zł za noc (210 zł za 6 noclegów) lub 50 zł za noc w pokoju jednoosobowym (300 zł za 6 noclegów),
- wyżywienie - 9 zł za śniadanie w dniach 9-14 lipca (54 zł za 6 śniadań) i/lub 16 zł za obiad w dniach 9-13 lipca (80 zł za 5 obiadów).

Zatem pełna opłata wynosi 444 zł (lub 534 zł).

Referenci i autorzy plakatów oraz inni uczestnicy mogą ubiegać się o obniżenie opłat. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Wpłaty prosimy dokonywać w terminie od otrzymania maila potwierdzającego kwalifikację do 31 maja na konto:

Wydział Matematyki i Informatyki
61 1240 4722 1111 0000 4860 4116
Bank PeKaO SA o. w Krakowie
tytułem "Workshop 2012 - imię i nazwisko uczestnika"

W przypadku jednoczesnej wpłaty za wiele osób prosimy o wpisanie w polu "tytułem" nazwę uczelni i liczbę osób, np. "Workshop 2012 - Uniwersytet Jagielloński (10 osób)" i wysłanie wiadomości e-mail z listą uczestników, za których dokonano wpłaty.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za udział w Warsztatach są proszone o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz wpisanie w odpowiednim polu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury:
• pełna nazwa uczelni (lub nazwisko osoby, na którą ma być wystawiona faktura),
• adres pocztowy,
• NIP,
• nazwiska uczestników, których dotyczy opłata.
Osoby, które nie zaznaczą chęci otrzymania faktury w formularzu zgłoszeniowym, stracą możliwość jej otrzymania bezpowrotnie.

Referaty i plakaty
Dla osób zainteresowanych aktywnym udziałem w Warsztatach proponujemy dwie formy prezentacji zagadnień. Pierwszą z nich są tradycyjne referaty (sugerowana długość 30 minut), drugą – plakaty prezentowane podczas sesji plakatowej.
Chęć wygłoszenia referatu można zgłosić do 31 marca 2012, natomiast prezentacji plakatu do 30 kwietnia 2012. Referaty i wykłady będą odbywały się w blokach przed- i popołudniowych. Planujemy przeznaczyć jedno popołudnie na sesję plakatową. Mamy nadzieję, że będzie ona stanowić okazję do bardziej zaawansowanych dyskusji w mniejszym gronie.
Chętnych do wygłoszenia referatu lub przygotowania plakatu prosimy o zamieszczenie w formularzu zgłoszeniowym, oprócz danych osobowych i adresu e-mail (ewentualnie telefonu kontaktowego), następujących informacji:
• tytuł wykładu lub prezentacji,
• forma odczytu (wykład czy plakat),
• w przypadku wykładu: streszczenie (krótki opis - nie więcej niż 100 słów), który zamieścimy później w informatorze, oraz przybliżony czas trwania.
Do 16 kwietnia podejmiemy decyzje dotyczące przyjęcia referatu, natomiast do 16 maja - plakatu. Wraz z nimi zostaną przesłane szczegółowe wskazówki i wymogi dotyczące formy przygotowania pracy.

Na autorów najlepszego wykładu i najciekawszego plakatu czekają nagrody.
Jak co roku planujemy zebrać wszystkie wygłoszone odczyty oraz zaprezentowane plakaty w broszurze zawierającej materiały pokonferencyjne. W związku z tym wszyscy referujący są proszeni o przesłanie pełnego tekstu wykładu i/lub plakatu w formie pliku (w formacie .tex) na adres youngmathkrak@gmail.com nie później niż 31 maja 2012.

Organizatorzy
Chęć pomocy w organizacji konferencji należy zgłosić w polu "uwagi" oraz osobiście (lub mailowo) u Prezesa KMS UJ.