O Warsztatach

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków jest to matematyczna konferencja naukowa organizowana przez Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z myślą o studentach i doktorantach kierunków matematycznych oraz pokrewnych. Mile widziani są także zainteresowani pracownicy naukowi.

Warsztaty mają ustalony plan ramowy - w niedzielę następuje rejestracja i zakwaterowanie uczestników, a od poniedziałku do piątku trwają wykłady. Zachęcamy do przygotowywania posterów - jedno popołudnie przeznaczamy na ich prezentację. Oficjalnym językiem konferencji jest angielski. Od kilku lat wydajemy broszurę Warsztatów, zawierającą wygłoszone referaty.

Staramy się też umożliwić uczestnikom poznanie Krakowa - organizujemy zwiedzanie miasta i atrakcje kulturalne. W piątek odbywa się spotkanie pożegnalne, podczas którego możemy wspólnie obejrzeć zdjęcia i podzielić się wrażeniami z minionego tygodnia.

Zapraszamy na Warsztaty!