Harmonogram

Szczegółowy harmonogram XII Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych MatematykówNIEDZIELA
20 września
9.00 - 21.00 Rejestracja uczestników w biurze konferencji
19.00 - 19.30 Spotkanie organizacyjne dla referentów
PONIEDZIAŁEK
21 września
9.30 - 9.45 Uroczyste otwarcie Warsztatów
9.45 - 10.30 Ryszard Zieliński,
O średniej statystycznej
10.45 - 11.15 Krzysztof Bartoszek i Anna Stokowska
Zachowanie się estymatora pseudo-wiarygodności w modelowaniu proliferacji komórek z uwzględnieniem szumu pomiarowego
11.15 - 11.45 Przerwa
11.45 - 12.15 Hanna Zdanowicz
Metody sekwencyjne
12.30 - 13.15 Sesja problemów otwartych
13.15 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 15.30 Rafał Witkowski
Probabilistyczne metody dowodzenia twierdzeń
15.45 - 16.30 Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
Gdzie diabeł nie może, tam probabilistę pośle
16.45 - 17.30 Krzysztof Krzywdziński
Rozproszone algorytmy probabilistyczne
17.45 - 18.00 Spotkanie organizacyjne dla autorów posterów
20.00 - ... Spotkanie integracyjne
WTOREK
22 września
9.30 - 10.15 Antoni Leon Dawidowicz
Aproksymacja Wonga-Zakai, czyli po co jest potrzebna całka
Stratonowicza
10.30 - 11.00 Bartłomiej Knapik
Semiparametryczna statystyka bayesowska
11.00 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.00 Agnieszka Kulawik
O odpornej estymacji
12.15 - 12.45 Paulina Pabiańska
O statystycznych problemach decyzyjnych
13.00 - 13.30 Krzysztof Zajkowski
Macierz kowariancji miary samoafinicznej
13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 15.45 Maciej Malaczewski
Analiza szeregów czasowych a specyfika zjawisk ekonomicznych
16.00 - 17.30 Sesja posterowa
19.00 - 21.30 Spektakl teatralny
ŚRODA
23 września
9.30 - 10.15 Andrzej Dąbrowski
Statystyka = czary mary?
10.30 - 11.00 Michał Kłocewiak
Prawo zero-jedynkowe w logice, czy zdania „prawie na pewno” prawdziwe/fałszywe
11.00 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.00 Paweł Skórzewski
Prawdopodobieństwa w jezyku
12.15 - 12.45 Jana Snuparkova
Stochastic differential equations with fractional Brownian motion
13.00 - 13.30 Marketa Zikmundova
Particle Filter in Point Processes and Curve Reconstruction
13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 15.45 Bartosz Naskręcki
Zakuci w łańcuchy Markowa
16.00 - 16.30 Marek Kaluba
Jazz i łancuchy Markowa
16.45 - 17.15 Bartosz Zaleski
Coupling zmiennych losowych
19:00 - ... Wieczór gier planszowych
CZWARTEK
24 września
9.30 - 13.00 Zwiedzanie Krakowa
13.00 - 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 - 15.30 Henryk Gacki
Zastosowania zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina
w teorii operatorów Markowa
15.45 - 16.15 Michał Krzemiński
Dlaczego karty należy tasować 7 razy
16.15 - 16.45 Przerwa
16.45 - 17.15 Robert Pysiak
Prawo iterowanego logarytmu
17.25 - 17.45 Piotr Mironowicz
Czym jest prawdopodobieństwo?
20.00 - ... Paintball
PIĄTEK
25 września
9.30 - 10.15 Armen Edigarian
[Tytuł pojawi sie pózniej]
10.30 - 11.00 Adam Majewski
Podstawowe idee modelowania rynków finansowych
11.00 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.00 Jiri Haman
Evaluation of Interval Strategies for Futures and Stock Trading with Proportional Transaction Costs
12.15 - 12.45 Piotr Ładyżyński
Testy do detekcji trendu
13.00 - 13.30 Michał Janiak
Dualny proces ryzyka
13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 15.45 Jerzy Ombach
Stochastyczne poszukiwanie globalnegnego minimum z punktu widzenia układów dynamicznych
15.45 - 16.00 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat oraz na najlepszy poster
16.00 - 16.15 Uroczyste zakończenie XII Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Matematyków
19.00 - ... Spotkanie pożegnalne


Harmonogram wraz z abstraktami referatów