Historia

  Początki Warsztatów sięgają roku 1998, kiedy to grupa działaczy Koła, pod przewodnictwem ówczesnej prezes KMS UJ, Anny Stasicy, zorganizowała pierwsze tego typu spotkanie. Wzięło w nim udział zaledwie 15 studentów, głównie z Krakowa. Przez tydzień, w pięciogodzinnych blokach wykładów i ćwiczeń, uczestnicy zgłębiali tajniki geometrii algebraicznej i analitycznej, pod opieką pracowników PAN oraz Zakładu Geometrii Algebraicznej i Analitycznej UJ.

  Wieść o konferencji dla „młodych matematyków” rozniosła się szeroko. Rok później, w II Warsztatach uczestniczyły już 53 osoby. Zajmowano się wówczas równaniami różniczkowymi i układami dynamicznymi. Wtedy po raz pierwszy ogłoszono konkurs na najlepszy referat. Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków „Teoria Osobliwości” już w pełni zasługiwały na swoją nazwę. Zgromadziły 73 studentów i doktorantów z 19 polskich uczelni, pojawili się też goście zagraniczni - studenci ze Lwowa oraz wykładowcy z Belgii i Francji. Tradycją stał się wieczorek integracyjny oraz wspólne ognisko, choć coraz trudniej było się przy nim pomieścić!

  W IV edycji, której tematem była analiza zespolona, wzięło udział 86 osób, wiele spośród nich to stali bywalcy. Piąte Warsztaty - „Teoria Aproksymacji” - to już był sukces: 104 osoby z 22 uczelni. Zintegrowanie takiej rzeszy wydawałoby się niemożliwe. A jednak! Większość naszych gości z entuzjazmem obiecała przyjechać za rok... i dotrzymała słowa! Szóste Warsztaty dla Młodych Matematyków „Teoria Operatorów” odwiedziła niewyobrażalna wówczas liczba 142 studentów i doktorantów z 42 uczelni, w tym 22 gości zagranicznych.

  Ze względu na rosnącą liczbę uczestników zza granicy następna VII edycja Warsztatów, dotycząca matematyki stosowanej, zyskała już miano Międzynarodowych. Dominującym językiem konferencji stał się angielski. Wtedy też zorganizowana została pierwsza sesja posterowa. Mimo pobitego rekordu 202 uczestników, musieliśmy podczas następnych VIII Warsztatów pod tytułem „Geometria” ograniczyć liczbę uczestników do 150 (mamy jednak nadzieję, że wpłynęło to pozytywnie na jakość organizacji). Wówczas zorganizowaliśmy pierwszą w historii Warsztatów sesję posterową. Na IX Warsztaty „Topologia” (2006) przyjechało 176 osób z 39 uczelni.

  W X Warsztatach „Kombinatoryka” wzięły udział aż 204 osoby. Jubileusz konferencji uczciliśmy pierwszą w historii Warsztatów open problem session oraz turniejem HEX. W roku 2008 odbyły się XI Warsztaty „Teoria Liczb”, podczas których kontynuowaliśmy tradycję open problem session i zorganizowaliśmy dla naszych uczestników wieczór gier planszowych.


  Zapraszamy serdecznie do udziału w XII Warsztatach, które odbędą się we wrześniu 2009!