Informacje

Obecnie biuro konferencji mieści się w lokalu Koła Matematyków Studentów UJ, Instytut Matematyki UJ, ul. Łojasiewicza 6, pokój 1008.

Uczestnicy
Konferencja jest organizowana przez studentów UJ głównie z myślą o studentach i doktorantach kierunków matematycznych oraz pokrewnych, ale równie serdecznie zapraszamy pracowników naukowych zainteresowanych tematyką Warsztatów.

Język konferencji
Oficjalnymi językami konferencji są angielski i polski. Dokładamy wszelkich starań, aby wykłady były zrozumiałe również dla obcokrajowców, więc prosimy wykładających w języku polskim o przygotowanie angielskojęzycznych slajdów lub folii.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków powinny najpóźniej do 15 czerwca 2009 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest to równoznaczne tylko z rezerwacją miejsca na liście uczestników. Koło Matematyków zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych (na przykład poprzez telefon do macierzystej uczelni lub prośbę o przedstawienie listu polecającego). Pierwszeństwo na liście uczestników będą miały osoby studiujące kierunki ściśle związane z matematyką. Właściwa procedura rejestracyjna nastąpi po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

Do dnia 23 czerwca (postaramy się, aby czas oczekiwania nie był długi) do wszystkich osób, które wypełniły formularz, zostanie wysłana (na podany adres e-mail) informacja o wyniku kwalifikacji.
Wpis na listę uczestników nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto. E-mail potwierdzający zaksięgowanie wpłaty zostanie wysłany w lipcu.
Chętni, którzy z powodu ograniczenia liczby miejsc nie dostaną się na listę uczestników, zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca będą natychmiast informowani o możliwości przyjazdu (nie nastąpi to jednak wcześniej niż 1 sierpnia).
Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail.

Opłata konferencyjna
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych i poczęstunków pomiędzy wykładami. Dodatkowo uczestnicy mogą opłacić:
• noclegi w dniach 20-26 września (120 zł),
• śniadania w dniach 21-26 września (40 zł),
• obiady w dniach 21-25 września (40 zł).
Zatem pełna opłata wynosi 250 zł. Dla referentów wszystkie opłaty są obniżone o 40%. Wpłaty prosimy dokonywać w terminie od otrzymania maila potwierdzającego kwalifikację do 15 lipca 2009 na konto:

Wydział Matematyki i Informatyki
95 1060 0076 0000 3200 0047 7690
Bank PeKaO SA o. w Krakowie
tytułem "Warsztaty 2009 - imię i nazwisko uczestnika"

W przypadku jednoczesnej wpłaty za wiele osób prosimy o wpisanie w polu "tytułem" nazwę uczelni i liczbę osób, np. "Warsztaty 2009 - Uniwersytet Jagielloński (10 osób)" i wysłanie wiadomości e-mail z listą uczestników, za których dokonano wpłaty.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za udział w Warsztatach są proszone o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanie do 15 lipca wiadomością e-mail wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury:
• pełna nazwa uczelni (lub nazwisko osoby, na którą ma być wystawiona faktura),
• adres pocztowy,
• NIP,
• nazwiska uczestników, których dotyczy opłata.
Osoby, które nie zaznaczą chęci otrzymania faktury w formularzu zgłoszeniowym, stracą możliwość jej otrzymania bezpowrotnie.

Referaty i plakaty
Jeśli są Państwo zainteresowani aktywnym udziałem w Warsztatach, proponujemy dwie formy prezentacji zagadnień. Pierwszą z nich są tradycyjne referaty (sugerowana długość 30 minut), drugą – plakaty prezentowane podczas sesji posterowej.
Chęć wygłoszenia referatu lub prezentacji posteru może zgłosić każdy uczestnik. Referaty i wykłady będą odbywały się w blokach przed- i popołudniowych. Przy ustalaniu poziomu naukowego referatu prosimy pamiętać, że wśród słuchaczy będą też studenci młodszych lat, więc mile widziane będą odczyty raczej poglądowe. Bardziej specjalistyczna może być tematyka posteru. Planujemy przeznaczyć jedno popołudnie na sesję posterową. Mamy nadzieję, że będzie ona stanowić okazję do bardziej zaawansowanych dyskusji w mniejszym gronie.
Z uwagi na międzynarodowy charakter Warsztatów językiem dominującym na odczytach będzie angielski. Jeśli ktoś nie może wykładać w tym języku, prosimy o przygotowanie slajdów lub folii angielskojęzycznych. Postery mogą być przygotowane w dowolnym z dwóch języków, choć oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że plakaty przygotowane po polsku będą dostępne jedynie dla polskiej części uczestników.
Chętnych do wygłoszenia referatu lub przygotowania plakatu prosimy o zamieszczenie w formularzu zgłoszeniowym, oprócz danych osobowych i adresu e-mail (ewentualnie telefonu kontaktowego), następujących informacji:
• tytuł wykładu lub prezentacji,
• forma odczytu (wykład czy plakat),
• w przypadku wykładu: abstrakt (krótki opis - nie więcej niż 100 słów), który zamieścimy później w informatorze, oraz przybliżony czas trwania.
Do końca czerwca podejmiemy decyzje dotyczące formy prezentacji poszczególnych zagadnień i wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu lub plakatu zostaną przesłane szczegółowe wskazówki i wymogi dotyczące formy przygotowania pracy. Dla osób biorących aktywny udział w konferencji (wygłoszenie referatu lub prezentacja posteru) opłata konferencyjna jest obniżona o 40%. Poza tym, podobnie jak w latach poprzednich, na autorów najlepszego wykładu i najciekawszego plakatu czekają nagrody.
Jak co roku, planujemy zebrać wszystkie wygłoszone odczyty w broszurze zawierającej materiały pokonferencyjne. W związku z tym wszyscy referujący są proszeni o złożenie pełnego tekstu wykładu w formie pliku (najlepiej w formacie .tex) w biurze konferencji nie później niż ostatniego dnia trwania Warsztatów (26 września).