Kontakt

Kontakt listowny:
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Matematyków Studentów UJ
im. prof. Stanisława Zaremby
ul. Reymonta 4/544
30 - 059 Kraków
http://omega.im.uj.edu.pl

Kontakt telefoniczny:
+ 48 12 663 54 40
+ 48 12 633 63 77 wew. 5440

Kontakt e-mailowy:
Warsztaty: warsztaty@omega.im.uj.edu.pl
Zarząd Koła: zarzad@omega.im.uj.edu.pl
Webmaster: webmaster@omega.im.uj.edu.pl

   english version