O Warsztatach

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków jest to matematyczna konferencja naukowa przygotowywana w całości przez Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizujemy ją z myślą o studentach i doktorantach kierunków matematycznych oraz pokrewnych, ale mile widziani są także inni zainteresowani pracownicy naukowi.


Historia Warsztatów rozpoczyna się w roku 1998, kiedy Koło pod przewodnictwem ówczesnej prezes Anny Stasicy zorganizowało pierwsze tego typu spotkanie dla studentów. Uczestników było wówczas zaledwie 15, ale z roku na rok przybywało ich coraz więcej. O historii warszatów można przeczytać tutaj.


Warsztaty odbywają się corocznie we wrześniu i mają temat wiodący, którego dotyczą wszystkie referaty i ewentualne postery. Tematy Warsztatów to:

1998 - Geometria Algebraiczna i Analityczna
1999 - Równania Różniczkowe i Układy Dynamiczne
2000 - Teoria Osobliwości
2001 - Analiza Zespolona
2002 - Teoria Aproksymacji
2003 - Teoria Operatorów
2004 - Matematyka Stosowana
2005 - Geometria
2006 - Topologia
2007 - Kombinatoryka


Warsztaty mają ustalony plan ramowy - w niedzielę następuje rejestracja i zakwaterowanie uczestników, a od poniedziałku do piątku trwają wykłady. Zachęcamy do przygotowywania posterów - jedno popołudnie przeznaczamy na ich prezentację. Oficjalnymi językami konferencji są polski i angielski. Od kilku lat wydajemy broszurę Warsztatów, zawierającą wszystkie wygłoszone referaty. Broszurę z n-tych Warsztatów można kupić na n+1-szych.


Staramy się też umożliwić uczestnikom poznanie Krakowa - organizujemy zwiedzanie miasta i atrakcje kulturalne. W piątek odbywa się spotkanie pożegnalne, podczas którego możemy wspólnie obejrzeć zdjęcia i podzielić się wrażeniami z minionego tygodnia.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszej konferencji (patrz menu po prawej stronie) oraz do przybycia na Warsztaty!


   english version