Aktualności

Zdjęcia i prezentacja - Wtorek, 16 Października 2007

Zachęcamy do odwiedzenia strony Koła Matematyków Studentów UJ (http://omega.im.uj.edu.pl/), gdzie w dziale aktualności można znaleźć zdjęcia oraz prezentację na wesoło podsumowującą X Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków. :)

Koniec Warsztatów :( - Piątek, 12 Października 2007

Na jubileuszowych X Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków tematem przewodnim była kombinatoryka. Na konferencji gościliśmy 204 uczestników reprezentujących 32 uczelnie i dwa krakowskie licea.

W ciągu tygodnia wysłuchaliśmy aż 29 referatów, większość z nich wygłoszono w języku angielskim. Najlepszym został przez słuchaczy uznany wykład pod tytułem „The Giant Component and extinction of the English aristocracy” Katarzyny Rybarczyk-Krzywdzińskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sesji posterowej obejrzeliśmy 10 plakatów, a konkurs na najlepszy wygrały Agnieszka Kaszkowiak i Katarzyna Świrydowicz (także z UAMu) za poster „Matematyka w grze SET”.

We wtorek uczestniczyliśmy w – poprowadzonej przez prof. Tomasza Łuczaka – pierwszej w historii Warsztatów open problem session.

We wtorkowy wieczór śmialiśmy się na spektaklu „Prywatna klinika” w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Szczególnie rozbawił nas, jakby specjalnie dla nas wstawiony, cytat „To oni też mają konferencje?!”

W środę, z pomocą pani dr Małgorzaty Bednarskiej, zorganizowaliśmy turniej gry kombinatorycznej HEX. Zawody rozegrane na planszach 10x10 wygrał Tomasz Rzędowski, który jako jedyny zgromadził na swoim koncie komplet zwycięstw.

W czwartkowe przedpołudnie mieliśmy możliwość zwiedzenia Krakowa z licencjonowanym przewodnikiem! Trzy grupy, w tym jedna angielskojęzyczna, udały się na Kazimierz, a czwarta poszła na Wawel i do Katedry.

W piątek wysłuchaliśmy wykładu specjalnego prof. Eli Glasnera z Izraela pt. „Structure theory in topological dynamics”.

Podczas Warsztatów nie zabrakło też imprez integracyjnych – pierwsza miała miejsce w klubie Żaczek już w niedzielę, a kolejne były spontanicznie proponowane w następne dni. Natomiast w czwartek wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w turnieju gier planszowych. Zabawa okazała się na tyle wciągająca, że niektórzy kontynuowali rozgrywki w piątek wieczorem... a właściwie w nocy.


Dziękujemy Opiece Naukowej X Warsztatów – za obecność, za wygłoszone referaty oraz za wszelką pomoc. W tym roku nad merytoryczną stroną Warsztatów czuwali:
prof. dr hab. Paweł M. Idziak (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jagielloński),
dr hab. Tomasz Schoen (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
dr Małgorzata Bednarska (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
dr Marcin Dumnicki (Uniwersytet Jagielloński),
dr Witold Jarnicki (Uniwersytet Jagielloński).

Dziękujemy także władzom naszej Uczelni, naszego Wydziału i Instytutu, szczególnie:
prof. dr hab. Piotrowi Tworzewskiemu, prorektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju
prof. dr hab. Markowi Jarnickiemu, dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Romanowi Srzednickiemu, dyrektorowi Instytutu Matematyki
dr Krzysztofowi Ciesielskiemu, wicedyrektorowi Instytutu Matematyki ds. Studenckich
opiekunowi naszego Koła prof. dr hab. Józefowi Siciakowi.
Dziękujemy również pani Małgorzacie Zeleks z sekretariatu ogólnego i pani Beacie Palce z dziekanatu za przychylne oko i pomoc w odnajdywaniu się w gąszczu biurokracji.

Dziękujemy rektorowi UJ, Karolowi Musiołowi, za objęcie honorowego patronatu nad Warsztatami oraz patronom medialnym: grupie Onet.pl oraz TVP 3 Kraków.

Dziękujemy także naszym hojnym sponsorom. W tym roku Warsztaty wsparli:
Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Instytut Matematyki UJ
Samorząd Studentów UJ
Rada Kół Naukowych UJ
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”
Teatr Ludowy w Krakowie
Portal www.kalkulatory.pl wraz ze swym mecenasem firmą ZIBI.


Organizatorzy Warsztatów:
Marek Adrian
Tobiasz Budzyński
Wojtek Bruzda
Kamil Chwastek
Krzysiek Dorobisz
Gieniu Dymek
Piotrek Dymek
Ania Gierzkiewicz
Grzesiek Głąb
Paweł Grygas
Kasia Grygiel
Andrzej Grzesik
Janek Hązła
Marysia Karwasińska
Ania Komandowska
Ania Kos
Asia Kosiorowska
Grzesiek Kosiorowski
Joasia Kuwik
Wojtek Lubawski
Mateusz Łącki
Grzesiek Pociejewski
Krzysiek Putyra
Ania Sulima
Filip Sokołowski
Łucja Turlej
Bartek Walczak
Kasia Więckiewicz
Paweł Wiklik

Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji „Raport specjalny”>, podsumowującej Warsztaty na wesoło.

Już teraz przypominamy, że za rok odbędą się XI Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, więc planujcie przyszłe wakacje tak, by mieć na nie czas. :)

Szczegółowe informacje organizacyjne - Czwartek, 6 Września 2007

Poniżej można ściągnąć szczegółowe informacje organizacyjne, takie jak adres miejsca, gdzie będą noclegi, czy adres stołówki.

Po przyjeździe do Krakowa prosimy o udanie się w pierwszej kolejności do biura Warsztatów, pokój 544, 5 piętro, Instytut Matematyki UJ, ul. Reymonta 4 w celu rejestracji. Bez tego nie można m.in. otrzymać pokoju w akademiku.

Informacje organizacyjne

Harmonogram - Piątek, 31 Sierpnia 2007

Na stronie dostępny jest już pełny harmonogram X Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Matematyków. Nie wykluczone są jeszcze drobne zmiany, aczkolwiek są mało prawdopodobne.

Wzór referatu w LaTeXu - Poniedziałek, 20 Sierpnia 2007

Aby przyspieszyć prace związane z publikacją materiałów pokonferencyjnych, serdecznie prosimy o dostarczanie referatów w ujednoliconej formie, przedstawionej w pliku wzor.tex (polska wersja) lub example.tex (angielska wersja).

Preambuły zawarte są w plikach warszt_preamble_pl.tex i warszt_preamble_en.tex. Odpowiednią, zależną od języka referatu, należy dołączyć komendą input.

Prosimy o nie zmienianie preambuł, tylko wszelkie dodatkowe definicje umieszczać we własnym pliku.

Potrzebne pliki:
warszt_preamble_pl.tex
wzor.tex
wzor.pdf
wzor.dvi
warszt_preamble_en.tex
example.tex
example.pdf
example.dvi

Zaznaczamy, że referaty napisane w innej formie także są dopuszczalne. :)

strona 1  
   english version