Autorzy posterów i referatów

Referaty


Terminy konkursu abstraktów:

Autorzy referatów:

W związku z powyższymi ulgami, autorzy referatów powinni zaczekać z wnoszeniem opłaty konferencyjnej na wyniki konkursu abstraktów.

Pełny tekst referatu należy:

Postery


Terminy konkursu abstraktów:

Autorzy zaakceptowanych posterów:

W związku z powyższymi ulgami, autorzy posterów powinni zaczekać z wnoszeniem opłaty konferencyjnej na wyniki konkursu abstraktów.

Poster może mieć do 3 autorów. Wszyscy autorzy postera biorący udział w konferencji powinni zgłosić ten sam tytuł w formularzu rejestracyjnym oraz wpisać wszystkich pozostałych autorów w polu "Poster Other Authors" (wystarczy, że jedna osoba wypełni abstrakt). W przypadku wielu autorów, zniżka jest dzielona pomiędzy nich.

Poster należy:


Wersaliki w tytułach


W tytułach posterów i referatów należy zachowywać reguły stosowania wielkich i małych liter opisane w angielskiej wersji tej strony.