zaloguj się katalog | działy | o bibliotece | o programie |

Książki w Bibliotece KMS UJ podzielone są na następujące działy:

Działy biblioteczne...
ITeoria mnogości. Logika. Podstawy matematyki.
IIAlgebra liniowa. Geometria elementarna. Geometria wykreślna. Geometria rzutowa
IIIAlgebra wyższa. Teoria liczb. Algebra homologiczna.
IVAnaliza matematyczna (rzeczywista i zespolona, jednej i wielu zmiennych).
VRównania różniczkowe. Układy dynamiczne. Równania całkowe.
VIAnaliza funkcjonalna.
VIIGeometria różniczkowa. Geometria analityczna zespolona.
VIIIKombinatoryka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka. Teoria grafów. Matematyka dyskretna. Matematyka finansowa.
IXTopologia ogólna. Topologia różniczkowa. Topologia algebraiczna.
XBiblioteczka Matematyczna.
XIOlimpiada matematyczna. Olimpiada fizyczna.
XIIPopularnonaukowe.
XIIISłowniki. Tablice matematyczne.
XIVInformatyka. Metody numeryczne.
XVFizyka.
XVIPrzekrojowe*
XVIIBiografie. Historia matematyki.
XVIIIDydaktyka. Psychologia.
XIXBanach Center Publications. Prace zebrane. Materiały konferencyjne.
LOSTDział Książek Zaginionych, Nieoddanych i Dawno Niewidzianych