Harmonogram

Zaplanowane wydarzenia odbywać się będą w sali 0089

10:00 Rozpoczęcie

10:30 Wykład prof. dr hab. Andrzeja Staruszkiewicza

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Wykład wspominkowy – dr Krzysztof Ciesielski

12:30 Otwarcie wystawy

13:00 Co w Kole obecnie-matematycznie? – mgr Adam Białożyt

13:30 Wykład wspominkowy – dr Jacek Dymel

14:00 Przerwa obiadowa

15:00 Wykład wspominkowy – dr Andrzej Grzesik

15:40 Co w Kole obecnie-mniej-matematycznie? – Bartłomiej Puget

16:10 Przerwa kawowa

16:20 Pokaz filmów kołowych

16:50 Ogór Prezesów

19:00 Zapraszamy na wieczór w Drukarni (Nadwiślańska 1).