Strona GłównaXVIII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków
„Topologia Algebraiczna i Różniczkowa”

13-18 września 2015 r., Kraków

Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
im. prof. Stanisława Zaremby


Zaproszeni goście:
Stefan Jackowski (University of Warsaw)
- Homotopy Theory of Lie groups and their Classifying Spaces

Matthias Kreck (University of Bonn)
- An introduction to the classification of smooth manifolds

Krzysztof Pawałowski (Adam Mickiewicz University in Poznan)
- Compact Lie Group Actions on Smooth Manifolds

Peter Teichner (Max Planck Institute for Mathematics)
- An introduction to the classification of smooth manifolds

Patronat naukowy:
Robert Wolak
Roman Srzednicki
Andrzej Czarnecki

Rejestracja
Rejestracja na Warsztaty została otwarta dnia 14.06.2015 z następującymi terminami:
- zgłaszanie plakatów i referatów do 7.08.2015,
- rejestracja uczestników do 15.08.2015.

Materiały dodatkowe

Syllabus do wykładów Stefana Jackowskiego.

Syllabus do wykładów Krzysztofa Pawałowskiego.