Patronaty

PATRONATY HONOROWE
Wojewoda Małopolski
Jerzy MillerMarszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskigo
Wojciech NowakDziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
Armen Edigarian

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


PATRONATY MEDIALNE
Wiedza i ŻycieDelta

naukowiec.org


ORGANIZATORZY
Koło Matematyków Studentów UJPolskie Towarzystwo Matematyczne

Polska Akademia UmiejętnościWydział Matematyki i Informatyki UJ