Kontakt

Kontakt listowny:
Koło Matematyków Studentów UJ
Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

Kontakt e-mailowy:
workshop@omega.im.uj.edu.pl

Koło Matematyków Studentów UJ:
http://kmsuj.im.uj.edu.pl

Facebook:
http://www.facebook.com/youngmathkrak


Organizatorzy


Główny koordynator:
Krzysztof Pasek - krzysztof.pasekXkmsuj.im.uj.edu.pl

Koordynator ze strony pracowników naukowych:
Dominik Kwietniak - dominik.kwietniakXuj.edu.pl

Koordynator ds. kontaktu z prelegentami:
Igor Sikora - igor.sikoraXuj.edu.pl

Koordynator ds. zakwaterowania w domach studenckich:
Justyna Ferenc - justyna.ferencXuj.edu.pl

Koordynator ds. wycieczek i wieczorów integracyjnych:
Kacper Łasocha - kacper.lasochaXuj.edu.pl

Koordynator ds. obsługi sali wykładowej:
Anita Gilarska - anita.gilarskaXuj.edu.pl

W podanych powyżej adresach należy zastąpić "X" przez "@".