Aktualności

Sprawozdanie z Warsztatów - Środa, 8 Października 2008

W XI Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków "Teoria Liczb" wzięło udział 189 osób reprezentujących 32 uczelnie i dwa licea.
W ciągu tygodnia wysłuchaliśmy aż 29 referatów. Wśród wykładających byli znakomici specjaliści z zakresu teorii liczb - profesorowie Schinzel, Narkiewicz, Kaczorowski i Schoen oraz dr Jarosław Wróblewski. Warto dodać, że w piątek odbyła się druga w historii Warsztatów open problem session.

Wyniki konkursu na najlepszy referat były następujące:
I Bartosz Naskręcki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), "Cryptographic aspects of elliptic curves"
II Andrzej Grzesik (UJ), "Kryptologia (nie)stosowana"
III Zofia Miechowicz (Uniwersytet Zielonogórski), "Teorioliczbowa rekonstrukcja słowa"

Na sesji posterowej obejrzeliśmy 8 plakatów, a konkurs na najlepszy wygrały Agnieszka Kaszkowiak (UAM) i Klaudyna Kondrat (UZ), które przygotowały poster "Teoria liczb a... wirusologia?! Czyli jak wykorzystać równania diofantyczne do określania struktury wirusów".

Oczywiście nie mogło zabraknąć atrakcji pozanaukowych. W niedzielę wieczorem bawiliśmy się w Żaczku na tradycyjnej imprezie integracyjnej. Przygotowaliśmy kanapki dla uczestników, co być może stanie się tradycją. W poniedziałek wieczorem zorganizowaliśmy wyjście do klubu PRL.
We wtorek przed południem uczestnicy wybrali się na zwiedzanie Krakowa z przewodnikami - można było wybrać wycieczkę na Wawel, na Kazimierz (z wejściem do synagogi Tempel) oraz do Muzeum Inżynierii Miejskiej. Na wieczór zaplanowaliśmy dla uczestników coś, co okazało się strzałem w dziesiątkę! Na turniej gier planszowych przybyło ponad 70 uczestników. Nad tym, aby wszyscy wiedzieli, w co i jak grać, czuwał przedstawiciel firmy "Magia gier" i znający się na rzeczy członkowie zaprzyjaznionego Koła SMP. Najwytrwalsi grali do białego rana!
W programie Warsztatów nie mogło zabraknąć sztuki teatralnej - w czwartek wieczorem wybraliśmy się do Teatru Ludowego na sztukę "Maż mojej żony".
Naszą konferencję zakończyliśmy w piątek wieczorem spotkaniem, podczas którego obejrzeliśmy prezentację ze zdjęciami (przygotowaną przez Asię Meissner, Łucję Turlej, Anię Kos i Magdę Mierzwę) oraz prezentację ze statystykami (dzieło Kasi Grygiel, Piotrka Dymka i Filipa). Pózniej omówiliśmy ankiety wypełnione przez uczestników i podyskutowaliśmy o tych, a także przyszłych Warsztatach. Nikomu nie zabrakło jedzenia - przygotowaliśmy duuuużo kanapek i owoców.


Pragniemy złożyć podziękowania Wszystkim, dzięki którym Warsztaty mogły się odbyć. :)

Dziękujemy Opiece Naukowej XI Warsztatów - za obecność, za wygłoszone referaty oraz za wszelką pomoc. W tym roku nad merytoryczną stroną Warsztatów czuwali pracownicy UJ: prof. Sławomir Cynk, prof. Jarosław Grytczuk i dr Maciej Ulas.
Swoją obecnością zaszczycili nas wybitni specjaliści z zakresu teorii liczb: prof. Andrzej Schinzel (PAN), prof. Władysław Narkiewicz (UWr), prof. Jerzy Kaczorowski (UAM), prof. Tomasz Schoen (UAM) i dr Jarosław Wróblewski (UWr)
Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc byłym i obecnym władzom rektorskim, dziekańskim i dyrektorskim, a także opiekunowi Koła prof. dr hab. Piotrowi Tworzewskiemu, prorektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju.
Dziękujemy również pani Małgorzacie Zeleks z sekretariatu ogólnego i pani Beacie Palce z dziekanatu - za ogromną cierpliwość i wielką pomoc. :)
Ciepłe słowa chcemy podziękowania chcemy skierować też do Leszka Pieniążka oraz do Joanny Meissner, która służyła nam radą i niezliczonymi cennymi wskazówkami.

Dziękujemy też Rektorowi UJ prof. Karolowi Musiołowi, Prezydentowi Miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego panu Markowi Nawarze za objęcie honorowego patronatu nad Warsztatami oraz patronowi medialnemu TVP 3 Kraków.
Dziękujemy naszym hojnym sponsorom. W tym roku Warsztaty wsparli:
Grupa Onet.pl
Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Instytut Matematyki UJ
Fundusz im. Jana Kochanowskiego
Rada Kół Naukowych UJ
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Teatr Ludowy w Krakowie
Portal www.kalkulatory.pl wraz ze swym mecenasem firmą ZIBI.


Organizatorzy Warsztatów - im też należą się słowa uznania :)
Marek Adrian
Sylwia Błaszczuk
Natalia Broniec
Wojciech Bruzda
Andrzej Czarnecki
Krzysztof Dorobisz
Jarosław Duda
Eugeniusz Dymek
Piotr Dymek
Michał Farnik
Magdalena Foryś
Mikołaj Frączyk
Grzegorz Głąb
Katarzyna Grygiel
Andrzej Grzesik
Rafał Józefowicz
Marysia Karwasińska
Anna Komandowska
Anna Maria Kos
Łukasz Kubat
Michał Lasoń
Tomasz Lenarcik
Mateusz Łącki
Agnieszka Łupińska
Magdalena Mierzwa
Grzegorz Pociejewski
Dorota Rusiecka
Filip Sokołowski
Karol Suchoń
Anna Sulima
Łucja Turlej
Bartosz Walczak
Paweł Wiklik

Zachęcamy do obejrzenia tradycyjnej prezentacji warsztatowej
oraz prezentacji ze statystykami.

Zdjęcia z Warsztatów można znaleźć tutaj.

Koniec Warsztatów :( - Środa, 24 Września 2008

Zakończyły się XI Warsztaty.

Referentów i autorów posterów, którzy jeszcze nie przesłali nam tekstów do przyszłorocznej broszury, bardzo prosimy o artykuły :-)

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w XII Warsztatach, które rozpoczną się 20 września 2009.

Potwierdzenia wpłaty i zaproszenia na Warszaty - Niedziela, 10 Sierpnia 2008

Zostały wysłane maile z zaproszeniami na Warsztaty oraz informacją, czy wpłata dotarła. Jeśli Ktoś nie dostał, prosimy o kontakt mailowy.
Do zobaczenia we wrześniu!

Wstępny harmonogram Warsztatów - Środa, 30 Lipca 2008

Poniżej można pobrać wstępny harmonogram XI Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Matematyków "Teoria Liczb". Zaznaczamy, że jest to tylko wstępna wersja, mogą zajść jeszcze drobne zmiany.

Harmonogram XI Warsztatów

Wzór referatu w LaTeXu - Niedziela, 22 Czerwca 2008

Aby przyspieszyć prace związane z publikacją materiałów pokonferencyjnych, serdecznie prosimy referentów o dostarczanie - do rozpoczęcia Warsztatów - tekstów referatów w ujednoliconej formie, przedstawionej w pliku wzor.tex (polska wersja) lub example.tex (angielska wersja).

Preambuły zawarte są w plikach warszt_preamble_pl.tex i warszt_preamble_en.tex. Odpowiednią, zależną od języka referatu, należy dołączyć komendą input.

Prosimy o nie zmienianie preambuł, tylko umieszczanie wszelkich dodatkowych definicji we własnym pliku.

Potrzebne pliki:
warszt_preamble_pl.tex
wzor.tex
wzor.pdf
wzor.dvi
warszt_preamble_en.tex
example.tex
example.pdf
example.dvi

Zaznaczamy, że referaty napisane w innej formie także są dopuszczalne. :)

strona 1  2  
   english version