Historia

Początki Warsztatów sięgają roku 1998, kiedy to grupa działaczy Koła, pod przewodnictwem ówczesnej prezes KMS UJ, Anny Stasicy, zorganizowała pierwsze tego typu spotkanie. Wzięło w nim udział zaledwie 15 studentów, głównie z Krakowa. Przez tydzień, w pięciogodzinnych blokach wykładów i ćwiczeń, uczestnicy zgłębiali tajniki geometrii algebraicznej i analitycznej, pod opieką pracowników PAN oraz Zakładu Geometrii Algebraicznej i Analitycznej UJ.Początki były skromne, ale wieść o konferencji dla „młodych matematyków” rozniosła się szeroko. Rok później, w II Warsztatach uczestniczyły już 53 osoby. Zajmowano się wówczas równaniami różniczkowymi i układami dynamicznymi. Wtedy po raz pierwszy ogłoszono konkurs na najlepszy referat - zwyciężyła studentka UJ, Monika Czaja. Pojawiła się też pierwsza notatka w prasie – „Gazeta Wyborcza” zauważyła starania grupy zapaleńców z Koła Matematyków Studentów UJ.Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków „Teoria Osobliwości” już w pełni zasługiwały na swoją nazwę. Zgromadziły 73 studentów i doktorantów z 19 polskich uczelni, pojawili się też pierwsi uczestnicy z zagranicy - z Politechniki i Uniwersytetu we Lwowie. Gościliśmy też wykładowców z Belgii i Francji. Tradycją stał się wieczorek integracyjny oraz wspólne ognisko, choć coraz trudniej było się przy nim pomieścić!Szlak już przetarty, ale i tak organizowanie kolejnych Warsztatów to wysiłek nie lada! Przygotowania trzeba zaczynać już od listopada - niezliczone podania, umowy i rezerwacje... a uczestników przybywa z roku na rok! W IV edycji, której tematem była analiza zespolona, wzięło udział 86 osób, wiele spośród nich to stali bywalcy. Piąte Warsztaty - „Teoria Aproksymacji” - to już był sukces: 104 osoby z 22 uczelni. Zintegrowanie takiej rzeszy wydawałoby się niemożliwe. A jednak! Większość naszych gości z entuzjazmem obiecała przyjechać za rok. ... i dotrzymała słowa! Szóste Warsztaty dla Młodych Matematyków „Teoria Operatorów” odwiedziła niewyobrażalna wówczas liczba 142 studentów i doktorantów z 42 uczelni, w tym 22 gości zagranicznych. Ze względu na rosnącą liczbę tych ostatnich, następna VII edycja Warsztatów, dotycząca matematyki stosowanej, zyskała już miano Międzynarodowych. Dominującym językiem konferencji stał się angielski. Wtedy też zorganizowana została pierwsza sesja posterowa. Mimo pobitego rekordu 202 uczestników, musieliśmy podczas następnych VIII Warsztatów pod tytułem „Geometria” ograniczyć liczbę uczestników do 150. Mamy jednak nadzieję, że wpłynęło to pozytywnie na jakość organizacji. W 2006 roku odbyły się IX Warsztaty - „Topologia”. Przyjechało 176 osób z 39 uczelni, które miały okazję uczestniczyć zarówno w wykładach jak i drugiej już sesji posterowej. W kuluarach dało się jednak już wyczuć napięcie przed kolejnymi (jubileuszowymi) X Warsztatami, które odbyły się w tym roku. Tym razem zajęliśmy się kombinatoryką.Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych Warsztatach!


   english version