Sponsors and patrons

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Polska Akademia Umiejętności
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Miesięcznik popularnonaukowy "Delta"
Brown Brothers Harriman
Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa