Contact

By mail:
Institute of Mathematics, KMS UJ
Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Poland

By e-mail:
kmsuj7+workshop@gmail.com

Webpage of Koło Matematyków Studentów UJ:
http://kmsuj.im.uj.edu.pl

Facebook:
http://www.facebook.com/youngmathkrak