Sponsorzy i patroniWydział Matematyki i Informatyki UJ


Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"


Polska Akademia Umiejętności


Polskie Towarzystwo Matematyczne


Miesięcznik popularnonaukowy "Delta"