Historia

  Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków to matematyczna konferencja naukowa organizowana przez Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z myślą o studentach i doktorantach kierunków matematycznych oraz pokrewnych. Mile widziani są także zainteresowani pracownicy naukowi.

  Warsztaty odbywają się co roku (do tej pory zazwyczaj we wrześniu) i mają temat wiodący, którego dotyczą wszystkie referaty i ewentualne postery. Tematy Warsztatów to:

1998 - Geometria Algebraiczna i Analityczna
1999 - Równania Różniczkowe i Układy Dynamiczne
2000 - Teoria Osobliwości
2001 - Analiza Zespolona
2002 - Teoria Aproksymacji
2003 - Teoria Operatorów
2004 - Matematyka Stosowana
2005 - Geometria
2006 - Topologia
2007 - Kombinatoryka
2008 - Teoria Liczb
2009 - Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
2010 - Logika i podstawy matematyki
2011 - Algebra
2012 - Analiza Funkcjonalna
2013 - Teoria Ergodyczna i Układy Dynamiczne
2014 - Matematyka Dyskretna
2015 - Topologia Algebraiczna i Różniczkowa
2016 - Geometria Algebraiczna
2017 - Teoria Liczb

  Początki Warsztatów sięgają roku 1998, kiedy to grupa działaczy Koła, pod przewodnictwem ówczesnej prezes KMS UJ, Anny Stasicy, zorganizowała pierwsze tego typu spotkanie. Wzięło w nim udział zaledwie 15 studentów, głównie z Krakowa. Przez tydzień, w pięciogodzinnych blokach wykładów i ćwiczeń, uczestnicy zgłębiali tajniki geometrii algebraicznej i analitycznej, pod opieką pracowników PAN oraz Zakładu Geometrii Algebraicznej i Analitycznej UJ.

  Wieść o konferencji dla „młodych matematyków” rozniosła się szeroko. Rok później, w II Warsztatach uczestniczyły już 53 osoby. Zajmowano się wówczas równaniami różniczkowymi i układami dynamicznymi. Wtedy po raz pierwszy ogłoszono konkurs na najlepszy referat. Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty dla Młodych Matematyków „Teoria Osobliwości” już w pełni zasługiwały na swoją nazwę. Zgromadziły 73 studentów i doktorantów z 19 polskich uczelni, pojawili się też goście zagraniczni - studenci ze Lwowa oraz wykładowcy z Belgii i Francji. Tradycją stał się wieczorek integracyjny oraz wspólne ognisko, choć coraz trudniej było się przy nim pomieścić!

  W IV edycji, której tematem była analiza zespolona, wzięło udział 86 osób, wiele spośród nich to stali bywalcy. Piąte Warsztaty - „Teoria Aproksymacji” - to już był sukces: 104 osoby z 22 uczelni. Zintegrowanie takiej rzeszy wydawałoby się niemożliwe. A jednak! Większość naszych gości z entuzjazmem obiecała przyjechać za rok... i dotrzymała słowa! Szóste Warsztaty dla Młodych Matematyków „Teoria Operatorów” odwiedziła niewyobrażalna wówczas liczba 142 studentów i doktorantów z 42 uczelni, w tym 22 gości zagranicznych.


  Ze względu na rosnącą liczbę uczestników zza granicy następna VII edycja Warsztatów, dotycząca matematyki stosowanej, zyskała już miano Międzynarodowych. Dominującym językiem konferencji stał się angielski. Wtedy też zorganizowana została pierwsza sesja posterowa. Kolejny raz został pobitey rekord liczby uczestników (202). Od tego czasu formuła Warsztatów była stopniowo dopracowywana aż do osiągnięcia obecnego stanu.